İşyeri Hekimliği

Shape Image One
işyeri hekimliği

İşyeri hekimliği hizmeti sayesinde çalışanların iş yerindeki çalışma koşullarının işçi sağlığına karşı etkileri ve çalışan sağlığının korunması çalışma koşul ve şartlarından dolayı mağdur olmasının önene geçilmesi sağlanmaktadır. İş yeri hekimliği ile birlikte iş yerinin tüm alanlarının sağlık anlamında denetimi ve incelenmesi sağlanmaktadır. İşyeri hekimleri işyerinde işin yürütümünden kaynaklı sağlık ile ilgili durumlarda hem işverenlere hem de işçilere de danışmanlık ve rehberlik görevi üstlenmektedirler. İşyeri hekimleri ayıca işyerindeki mevcut risk analizlerini yapmak ve iş ve işçi sağlığı konusunda farkındalığın artmasına yönelik belirli periyotlarda eğitim faaliyetleri planlamakta ve uygulamaktadır.

İşyerlerinin sağlık ve çalışma şartlarının güvenliği açısından son derece önemli olan bu hekimlik dalı ülkemizde iş güvenliği yasasının değiştirilmesi ile birlikte işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir. İşyeri hekimliği son derece önemli bir görev olup iş yerinde çalışan herkesin sağlığından en süt düzeyde sorumlu meslek grupları olarak görülüyor.

İşyerinde çalışanların sağlıklarının korunabilirliği, hem de sağlık güvencelerinin her daim güncel tutulabilmesi adına işyeri hekimliği hizmeti her zaman önem taşımaktadır. Bu önem dahilinde küçük ya da büyük hiç fark etmez, tüm işyerlerinde mevzuatta belirtilen sürelerde mutlaka işyeri hekimi ve sağlık personelinin bulunması şarttır.

İşyeri Hekiminin Başlıca Görevleri

Konulan bu şart dahilinde de başta işveren olmak üzere, işyeri hekimliği hizmeti kapsamında işyeri hekimlerinin dikkat etmesi gereken belli başlı sorumlulukları bulunmaktadır. İyi bir işyeri hekimliği hizmeti sunabilmek için işveren ve mevcut işyeri hekimlerinin uyması zorunlu olduğu görevleri de şu şekilde sıralamamız mümkün olabilir;

işyeri hekimliği

İşyerinin sağlık şartlarına uygun hale getirmek için rehberlik etmek: Hem çalışanların hem de iş yerinde ki mevcut fiziki koşulların uygunluğuna net olarak karar verip işveren bilgilendirilmesini yapmaktır. Bu husus oldukça dikkat gerektiren bir işlev olduğundan dolayı, işveren ve hekim arasındaki kurulan iletişimde her daim sağlıklı olarak gerçekleşmek zorundadır.

İşyerinin sağlık risklerini tespit edip düzeltilmesini sağlamak için risk değerlendirmesi hazırlamak: Bu hususda iş yerinde yapılacak olan risk analizi planlamasında işyeri hekimi her daim önemli bir nokta oluşturmaktadır. Ki mevcut hekimin sunmuş olduğu veriler bu analizi çok daha sağlıklı bir noktaya ulaştıracaktır.

Çalışanların sağlık açısından işe uygunluğunu ve işe devam edebilirliklerine karar verebilmek için sağlık gözetimi yapmak: İşyeri hekimliği hizmeti kapsamında bu görevin önemi de bir hayli fazladır. Belirli dönemlerde gerçekleştirilmekte olunan bu kontroller esnasında, çalışanlarının işe uygunluğunu ya da devam edebilme kapasiteleri yapılacak olan sağlık kontrolleri dahilinde hesaplanacaktır. Ki bu sayede olası bir can sağlığı riskinin önüne rahatlıkla geçilecektir.

Saymış olduğumuz tüm bu hususlar mevcut işyeri hekimliği hizmetinin çok daha önemli olduğunu göstermektedir. Özellikle de geçmiş zamanlarda meydana gelmekte olan iş sağlığı kaynaklı kazalar ya da hastalıkların pek çoğu, bu hizmetin sistemli bir şekilde entegre edilmesi sayesinde ortadan kaldırılmaktadır.

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?

Sizin İçin En İyisini Sunuyoruz

İşimizi en iyi yapma inancıyla size işyeri hekimliğini yüksek standartta sunmayı vadediyoruz. Çeşitli sektörlerden yılların getirdiği işyeri hekimliği tecrübeleri yanında bu işin denetim, eğitim ve saha çalışmalarının kattığı birikimlerle firmanıza;

  • İletişime açık,
  • Organize ve sistematik,
  • Vizyon sahibi,
  • Hızlı uyum sağlayan,
  • Sorunları çözüme ulaştıran,
  • İSG konusunda mevzuata hakim,
  • Yenilikçi ve proaktif yaklaşım sergileyen,
  • Dışardan değil, ekibinizden biri olacak hekim arkadaşlarımızla tanıştırabiliriz.

İşyeri Hekimi

Çalışma hayatında bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının sağlanması ve işyerlerinde çalışanların sağlığını tehdit eden olasılıkların önlenmesini sağlayan iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin asli uygulayıcıları işyeri hekimleridir. Bir işyerinde iş sağlığını ve güvenliğini oluşturmasında önemli rol oynayan işyeri hekimi diğer yardımcı sağlık personeli ve işyeri hemşiresi ile birlikte çalışırlar. İşyeri hekimi aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin şartlarına uyulmasını sağlamakta ve gerektiğinde bunu bakanlığa rapor vermektedir.

Firma içi iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında önemli rol oynayan işyeri hekimi bunun için firmaya danışmanlık ve rehberlik yapmakla görevlidir. Bununla birlikte bir işyeri hekimi çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimin devamlılığını sağlar. İşyeri hekiminin diğer görevleri ise periyodik muayeneler, iş sağlığı gözetimi ve denetlenmesi, iş sağlığı ile ilgili gözlemlediği olumsuzlukları onaylı deftere yazıp takibini yapmak ve işyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev almaktadır.

Burada amaç işyerindekileri iş kazası ya da meslek hastalıklarına karşı korumak ve istenmeyen bir durumun meydana gelmesi halinde de bireylerin mümkün olduğunca zarar görmemesini sağlamaktır.

Bunu temin etmenin ilk adımı ise işyerinde işyeri hekimliği tarafından takip edilecek ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler içeren bir programın uygulanmasıdır.

Bu bağlamda işyeri hekimliği yapan kişilerin görevleri sırasında tespit ettikleri olumsuzlukları rapor etmek gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

Önemli bir sorumluluk olan işyeri hekimliği yasal düzenlemelerde yalnızca tıp fakültesi mezunlarının yapabileceği bir iş olarak değerlendirilmeyerek tıp fakültesinden mezun olduktan sonra ilave eğitim almış ve yapılan sınavda başarılı olmuş kişilerin gerçekleştirebileceği bir görev olarak düzenlenmiştir.

İşyeri Hekimi Önemi

İşyeri hekimi işyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanmasında çalışanlar ile işverenler arasında bir köprü görevi yürütmektedir.

Çalışma ortamında işyeri hekimince belirlenen risklerin minimize edilmesi için alınması gereken tedbirler işverenler için ilave maliyet olarak değerlendirilse de çalışan sağlığı ve verimliliği üzerindeki etkisi ile muhtemel iş kazası ve meslek hastalıklarına maruz kalınma durumunda işverenin katlanmak zorunda kalacağı maliyeti önlemesi bakımından oldukça önemlidir.

Alınan tedbirler sayesinde çalışma ortamı daha güvenli ve çalışanların sağlığı bakımından daha uygun bir hale gelecektir.

Bu da işyerine bağlı bir kaza ya da hastalık durumunda çalışana ödenmesi gereken tazminat ve tedavi giderlerinin önlenmesi anlamına gelmektedir. İşveren açısından bu önlemlerin alınmasının bir başka boyutu ise, muhtemel işgücü kayıplarının önlenmesidir.

Sayılan hususlar ışığında işyeri hekiminin temel görevinin işyerinde sağlık gözetimi yaparak çalışanlara yol göstermek ve tespit ettiği noktalar çerçevesinde de işvereni yönlendirmek olduğunu söylemek mümkündür.

İşyeri hekimi, çalışmaları sırasında işyeri ortamında çalışanlar için risk oluşturacak bir tasarım eksikliği tesit ettiğinde bu hususla ilgili olarak işvereni bilgilendirmek zorundadır.

Çalışmanın yürütülmesi sırasında çalışanların koruyucu bir ürün kullanması gerekli ise bu ürünlerin seçilmesi konusunda işyeri hekiminin sorumluluğu bulunmaktadır.

Çalışanların mevcut sağlık durumları işyeri hekimi tarafından incelenmeli ve işten kaynaklanan risk faktörleri ve çalışan sağlığı üzerindeki mevcut ve muhtemel etkileri araştırılmalıdır. Çalışanların risk faktörlerine karşı eğitilmesi ve korunmasında da işyeri hekiminin sorumluluğu bulunmaktadır.

Yapılan bu çalışmalar iş ile çalışan arasında uyumlu bir birlikteliğin yakalanması ve işyerinde verimliliğin artırılması bakımından etkili olması yönüyle önemlidir.