İSG Denetimi

Shape Image One
isg denetimi

Ergofleks İSG Denetimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinizi iş yürütümünüzle beraber değerlendirerek ortak bir bakış açısı oluşturması temeline odaklanır ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi için en iyi uygulamalarla yapılandırılmış bir rehberlik sunar.

Ergofleks Denetimi, güncel mevzuata uygun şekilde oluşturulmuş iyi uygulama teknikleri ile OHSAS 18001 yönetim sisteminin ilerisinde bir İSG hizmeti verdiğinizi ortaya koyar. Böylece üst işverenlerinize, müşterilerinize, tedarik zincirinize ve diğer paydaşlarınıza, firmanızın etkin bir İSG Yönetim Sistemine sahip olduğunuzu kanıtlayabilmenizi sağlayacaktır.

Neden İSG Denetimi Yaptırmalıyım?

Denetimimiz sayesinde;

 • İşyerinde yürütülen İSG faaliyetlerinin moralini, sağlığını ve performansını arttırın.
 • İş Kazasları ve bunların neden olduğu maddi zararlar ve meslek hastalıktan kaynaklanan maliyetinizi mümkün olduğu kadar düşürün.
 • Başta sektörünüzdeki rakipleriniz olmak üzere, beraber iş yaptığınız paydaşlarınıza, hizmet verdiğiniz firmalara ve müşterilerinize karşı itibarınızı ve güveninizi arttırın.
 • İşyerinde İSG alanında yapılan faaliyetlerin ve uygulamaların daha iyi duruma ulaşabilmesi için yapısal rehberlik hizmeti sağlar.

İSG Denetimi

İSG Denetimi’nde, Ergofleks denetçisi, işyerinizin verilerini objektif olarak toplar. Bu veriler ışığında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin tüm alanlarına göre gözden geçirir.

Denetim süresi boyunca, “gizlilik esası” içinde, denetim kapsamında (iş sağlığı ve güvenliği) ilişkin rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi için yönetim ve diğer çalışanlarla da görüşür.

Denetçimiz işyerinizdeki İSG faaliyet ve uygulamaları alanındaki iyileştirilmesini öngördüğü alanları belirleyen bir rapor hazırlanır. Bu rapor, aksiyon planıyla birlikte değerlendirilmek üzere gözlemleri ve tavsiyeleri de içerir.

Resim – denetim Planı

Resim – Denetim modeli

Five Star İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

DENETİM NE SAĞLAR?

Ergofleks İSG Denetim Hizmetleri olan İSG alanındaki güncel mevzuat hükümlerine uyum ve diğer uluslararası İSG Yönetim sistemi şartlarına uyum, bu yönetim sistemlerinin uygunluğunun işyerinde gözden geçirilmesi ve İSG kültür değişim programlarıyla;

 • Elde edilmiş bilgi birikimini ve tecrübelerin kullanılarak, hızlı ve doğru bilgi aktarımı ile işyerlerine etkin önleme ve düzeltme fırsatı tanır.
 • İşyerinde İSG kültürünün gelişimine önemli katkı sağlar. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğinin doğrulanması ile 3. taraf bağımsız kuruluş tarafından tanınırlığı sağlar. Endüstriyel körlüğün önüne geçilmiş olur.
 • Denetim bulgularının özetlendiği, sayısal çıktılarla ifade edilen, iyileştirmeye açık alanlarla ilgili detaylı öneriler içeren kapsamlı bir rapor sunar.
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesini, iş gücü ekibinin moral, motivasyon ve refahının arttırılmasını destekler.
 • Potansiyel kaza, meslek hastalıkları, yaralanma ve dava maliyetlerini azaltarak verimliliği arttırır.
 • Ergofleks özel logosu ve sertifikaları ile başarılarınızı ve performansınızı yayınlama imkanı sağlar.
 • Kurum itibarının gelişimi ve pazarlama avantajları konusunda ayrıcalıklar sunar.

DANIŞMAN VE DENETÇİ EKİBİ

Ergofleks danışman ve denetçi ekibi; denetime uygun niteliklere sahip, sağlam ve deneyimli iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden oluşur.

Tüm denetim raporları, teknik olarak doğrulanarak müşterilerine verilmeden önce kalite onayından geçer. Danışman ve denetçiler aynı zamanda, örnekleme esasına dayanan “yerinde” izleme (müşteri sözleşmesi) sistemine tabidir. Tüm ekibin katılımının zorunlu olduğu yıllık standardizasyon toplantıları gerçekleştirilir.

5 NOKTA DENETİM MODELİ

Ergofleks, öncelikle ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları içeren ve buna ek olarak uluslarası İSG Yönetim sistemini de dahil eden bir denetim programı belirlemiştir. Diğer İSG denetim programlarından üstünlüğü denetimlerin işyerinde işin yürütümü ve verimliliğin arttırılmasını da öngören objektif değerlendirmelere ve mevcut olan en iyi teknik uygulamalara dayalı düzenlemeler yaparak “5 Nokta Denetim Modeli” geliştirmiş olmasıdır.

Bu denetim modeline göre oluşturduğumuz denetim basamaklarımız: “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (Plan – Do – Check – Act)

DENETİM RAPORU VE AKSİYON PLANI

Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından, denetçi tarafından, 28 gün içinde ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Rapor içeriği aşağıdaki gibidir:

 • Yönetim özeti (grafiksel performans göstergeleri dahil)
 • Yıldız sınıflandırması ve bölüm puanlaması
 • Gözlemler
 • İyileştirme için tavsiyeler
 • Aksiyon planı tabloları