iş Sağlığı ve Güvenliği nde Ergonomi

Shape Image One
iş Sağlığı ve Güvenliği nde Ergonomi

Bu sitedeki ilk yazıma İş Sağlığı ve Güvenliği ile Ergonominin tanımından bahsederek, aslında aynı şeyler olduğunun altını çizerek başlamak istiyorum. Umarım yazacağım kısacık yazımda sizlerde bana hak verirsiniz.

Hepinizin bildiği belki milyonlarca kez anlamını okuduğumuz soru, İş Sağlığı ve Güvenlği nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Literatürde İSG ile ilgili en belirgin kullanılan tanım; ”iş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar” şeklindedir.

İSG olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlğı ve Güvenliği Direktifi, İSG alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüge giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenlği Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir.

Ergonomi

Ergonomi ile ilgilide en kısa ve anlaşılır tanım ise; ”işin çalışana uygun hale getirilmesidir”.

masa başı ergonomi
Ergonomi ile Aklımıza Gelen

Ergonomi kelimesi Fransızcadan Türkçeye yerleşen bir kelimedir. Özellikle gündelik yaşam içerisinde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Anlam olarak ise ‘kullanışlı’ ya da ‘elverişli’ şeklinde tabir edilir. Bireyin anatomik olarak, aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik açıdan incelenmek suretiyle çevresi ile adapte olabilmesini sağlamaktır. Özellikle kişinin kendi çalıştığı alanına uyumlu hale gelmesi ergonominin temel prensiplerindendir.

Ergonomi kelimesi kısaca iş bilimi anlamına gelmektedir. Uzun anlamıyla ergonomi; bireyin fiziksel ve psikolojik özelliklerini araştırmak suretiyle, insanın makine ve çevreyle adaptasyonunu inceleyen çalışmaların bütünüdür.

Bazı teknik ve doğal yöntemler kullanılmak suretiyle ilgili konu hakkında geliştirme ve araştırma yapılır. Böylece kişinin kendini daha rahat ve uyumlu gösterebilmesi için çevresi ile makineler üzerinde incelemeler sağlanır.

ergofleks

Tanımların temeline baktığımızda İş sağlığı ve Güvenliği ile Ergonominin nasılda birbirlerini kapsayan ve iki tanımda da aslında amacın çalışanı korumak olduğunu görebiliriz. Ergonomi de işin çalışana uygun hale getirilmesi, yani çalışanın çalışma esnasında zorlanmaması sağlığını bozacak, çalışana zarar verebilecek etkenlere maruz kalmaması anlatılmaya çalışılıyor.

Yukarıda yazdığım tüm bunların ışığında ben diyorum ki;

İş Sağlığı Ve Güvenliği = Ergonomi

#ergonomiheryerde

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir