Hakkımızda

Shape Image One

2013 yılında kar amacı gütmeden (non-profit) kurulan ergometri.com isimli internet sitesi sayresinde o tarihlerde yeni çıkan İSG Kanunu ve bağlı yönetmeliklerin sahada pratik uygulamalarına yönelik çözümler üretmeye çalışmıştır.

Ergometri.com, İSG Kanunu ve yönetmeliklerinin, özellikle işveren ve işyeri hekimi başta olmak üzere İSG Profesyonelleri ve OSGB’ler tarafından yükümlü kıldığı bir çok sorumluluğu yerine getirebilmesi için izlemeleri gereken yolu ücretsiz olarak sunduğu rehberler, formlar ve eğitimlerle kolaylaştırmaya çalışmıştır.

Konusunda uzman işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve sektörde yer etmiş kurum ve kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirmiştir. İş Sağlığı hizmetlerinin öneminin biraz daha ön plana çıktığı COVID19 pandemi sürecinde işyeri hekimlerine yönelik hazırladığı sunum ve eğitimlerle adından söz ettirmiştir.

Ergofleks.com

Ergometri.com sitesinin bir uzantısı olarak sunduğu hizmetlerin çok daha profesyonel şekilde sunulmasını sağlayacak olan Ergofleks.com internet sitesi;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki rollerin belirlenmesi,
  • Sahada kişisel ve kurumsal sorumlulukların ortaya konması,
  • İşyerlerinde İSG yönetim sistemlerinizin yapılandırılmasını, geliştirilmesini ve iyileştirilmesini,
  • Kurumsal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sürekli olarak ve dinamik bir şekilde iyileştirilmesini,
  • İşyeri ortamında ürün ve hizmet sunumlarında etkin risk değerlendirilmelerinin ve bu analizlerin yönetiminin yapılmasını, uygulamaların sahada takibinin yapılmasını,
  • İSG alanında doğru ve en iyi uygulamalar sayesinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasını,
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini,
  • İşin yürütümü esnasında üretkenliğin ve verimliliğin artırılmasını sağlanmanıza yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Ergofleks.com, iş sağlığı ve güvenliği alanında giriş seviyesinden en üst seviyeye kadar işyerinizin ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından yeterli görülecek seviyeye çıkmanızda rehberlik eder.Dilerseniz işyerinizi İSG alanındaki ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutar. Diğer ulusal ve uluslararası akreditasyon ve kalite şartlarına uygun bir hizmet güvencesi sağlamaktadır.

Ergofleks, ulusal İSG standartları ve yasal gerekliliklerdeki son değişiklikler konusunda yol göstermektedir. Güncel bilgiyle donanımlı, tecrübeli ve yüksek deneyime sahip danışmanlar ve görevlendirdiği denetçiler sayesinde işyerinin performansını nasıl ve nerelerde iyileştirilmesi gerektiği ile ilgili tanımlamada yardımcı olmaktadır. Böylece işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için politikaların, prosedürlerin ve protokollerin iyileşmesine katkı sağlayarak, performansın sürekli iyileşmesi için açık ve net tavsiyeler de sunmaktadır.

Kuruluşunuz ne büyüklükte olursa olsun, ne iş yaparsanız yapın iyi bir şekilde yönetilen iş sağlığı ve güvenliği konularında işinizi iyileştirecek, verimlilik, finansal karlılık ve itibar anlamında fayda kazanacaktır.