Merhaba, bu yazımızda biz ErgoFleks olarak ne yapıyoruz? bunu anlatmaya çalışacağız.

Ergonomi, çalışanların işe uyumunu araştırır.

ERGONOMİK DEĞERLENDİRME

Ergofleks olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer sahibi işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan ekibimizle işyerinize bizzat gelerek, çalışanların yaptıkları işe uygunluğunu objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. Değerlendirmemizi, size sadece teknik açıdan değil aynı zamanda tıbbi yönden de kapsamlı bir rapor haline getirerek sunuyoruz. Raporda, varsa karşılaşılan sorunları sayısal olarak ortaya koyuyor ve olması gereken optimal değeleri paylaşıyoruz. İşin yürütümünü bir bütün olarak değerlendirip, işi aksatmadan alınması gerekecek tedbirleri ve çözüm önerilerimizle rehberlik etmeye çalışıyoruz.

ergonomi ergofleks

ERGONOMİ EĞİTİMLERİ

Çalışanlarınıza, ergonominin teknik konularını anlaşılır bir dille anlatıyoruz. Ayrıca, ergonomik sorunlar nedeniyle karşılaşabilecekleri Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıklarını ve bunlarla başa çıkma yöntemlerini de izah ediyoruz. Derslerimiz farkındalık yaratacak düzeyde ve interaktif bir şekilde gerçekleşiyor.

AMACIMIZ

ergofleks logo

Çalışanlarınızın işe uyumunu artırarak işteki verimliliğini ve karlılığınızı arttırmaktır.

Yapılan işin, insan bedenine uygun şekilde yapıldığını tarafsız bir gözle ve sayısal verilere dayandırarak değerlendiriyoruz. Böylece müşterilerinize, hizmet verdiğiniz firmalara veya resmi kuruluşlara yaptığınızın işin uygun olduğunu gösteren bir rapor sunmuş oluyorsunuz.

İleride çalışanlarınızda ortaya çıkabilecek Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkların, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “mesleki yönden” değerlendirilmesi durumuna karşı yaptığınız işin uygun olduğunu gösterir objektif bir raporun elinizin altında olmasını sağlamaktır.