İSG Profesyonelleri için Ergonominin Önemi

Ergonominin önemi hepimiz tarafından kabul gören bir kavram ancak İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi olarak yeni bir yılla beraber bizi bekleyen zaten yeterince planlı görevleriniz var. Risk değerlendirmeleri, uyumluluk ve düzenleyici standartları sürdürmek, eğitim geliştirmek ve sürekli eğitimleri organize ederek bunları hedef kitlelere vermek, aynı zamanda iş verimliliğini sekteye uğratmadan ergonomiyi korumakla da mı uğraşıyorsunuz?

İster inanın ister inanmayın, ergonomi işinizi kolaylaştırabilir ve iş gücünüzü daha güvenli hale getirebilir. Sektörünüz veya şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, iyi uygulanan bir ergonomi yastığa başınızı rahatça koymanıza yardımcı olabilir. Ergonomi sayesinde iş gücünüzü tehlikelerden korumuş olacaksınız. İşyerinin ergonomik risk faktörleri açısından güvende olmasının verdiği memnuniyetin yanı sıra, şirketinizin kazanmış olduğu paranın, şirketiniz için çalışıp kas iskelet sistemi rahatsızlığı yaşayan çalışanların tazminat taleplerini ödemek için kullanmanıza gerek kalmayacak. Henüz böyle bir kaleminiz olmasa bile şirketinizin daha fazla kar sağlamasını etkileyen, çalışanlardaki kas iskelet sistemi rahatsızlığı, iş verimini siz fark etmeseniz bile olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

ergonomi önemi

İSG kavramını bir “öncelik” yerine bir “değer” olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü yönetim, çalışanlar, müşteriler ve genel olarak halkın beklentisi bu yöndedir. İSG, kurumsal şirketlerin DNA’sında var olan bir sekans gibidir. Ergonominin de buna dahil edilmesi ve bir değer olarak görülmesi gerekir. Dolayısıyla ergonomi kurumsal bir kültür içine inşa edilmesi ve herhangi bir şirketin günlük olarak yaptığı her şeye entegre edilmesi gerekir.

Anahtar Kelime: Koruma

Hem İSG hem de ergonomi risk değerlendirmeleri, işyeri tehlikelerini belirlerken kimin risk altında olduğunu da belirlemektedir. Yeterli önleyici tedbirleri önermek ve riski izlemek için kullanılmaktadır. Bu değerlendirmeler bütüncül bir yaklaşıma dayanmalı ve vücut üzerindeki toplam yük dikkate alınarak riskler değerlendirmelidir.

Kas-iskelet sistemi bozukluklarına (KISB) neden olan tek bir faktör yoktur. Örneğin, tek başına elle taşıma nadiren sırt ağrısının nedenidir; stres, kuvvet, duruş, titreşim, soğuk ve iş organizasyonu gibi gelişimine katkıda bulunabilecek birçok başka faktör vardır. Peki risk değerlendirmesi yapılırken neden ergonomi risk faktörlerini aynı anda değerlendirilmiyor?

Ergonominin Önemi

Risk değerlendirmesi esnasında ergonomik riskleri değerlendirirken Kas İskelet Sistemi Bozukluğuna yol açacak rahatsızlıkları oluşturacak tehlikeleri de kapsamlı bir şekilde ele almak çok önemlidir. Risk değerlendirmeleri, mümkünse tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya insan kas-iskelet sistemi risklerini azaltmayı hedefleyen bir dizi uygun eylemle tamamlanmalıdır. Önleyici eylemlere karar verirken, çok çeşitli olası değişiklikler dikkate alınmalıdır.

İşin yapılış şeklini belirlemek; kuvvet, tekrar, yanlış duruşlar ve / veya titreşim seviyelerini azaltarak işin fiziksel taleplerini azaltmak için en önemli gereksinimlerden biridir. Görev tanımları, işin yapılış şeklinin çalışanı nasıl etkilediğini anlamak için gereklidir: Hangi vücut parçası kullanılır, sağ veya sol taraf, döngü süreleri, ağırlıklar, erişim vb. Bu, görevin hangi bölümünün değişmesi gerektiğini belirleyecektir… Bu genellikle yeni araçların veya çalışma yöntemlerinin kullanılmasını, en iyi uygulamaları benimsemeyi ve çalışanları yeni değişiklikler konusunda eğitmeyi gerektirir.

İşin taleplerini açıkça belirten bir “iş tanımı” oluşturulduktan sonra, her türlü ergonomik veya güvenlik riski sistematik ve ikna edici bir şekilde ele alınabilir. Değişiklikler, kuvvet, tekrar, garip duruşlar ve / veya titreşim seviyelerinin azaltılmasını gerektirebilir. Tekrarlanan hareketleri, zorlayıcı el hareketlerini ve uzun süreli eğilme ve bükülmeyi azaltmak için görevler işçiler arasında yeniden tahsis edilebilir.

Eğitim Önemli

İşçiler, ergonomik faktörlere ilişkin farkındalıklarını artırmak ve güvenli olmayan çalışma koşullarını tanımak ve bunlardan kaçınmak için eğitilmelidir. Çalışanlar ayrıca önlemeye dikkat etmenin ve iyi uygulamaları ve çalışma yöntemlerini benimsemenin – ağrı ve rahatsızlığın azaltılması açısından – faydaları hakkında eğitilmenin neden önemli olduğuna ikna edilmelidir. Ergonominin önemi de anlatılmalı.

Organizasyonel düzeyde, pratik çözümler yorgunluğu azaltmak için uygun çalışma / dinlenme oranlarının geliştirilmesini, molaları organize etmeyi ve işleri dönüşümlü olarak yapmayı içerebilir. Kurumsal düzeyde, güçlü bir İSG / ergonomi kültürü geliştirmeye yönelik politikaların benimsenmesi, KISB risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol edilmesine daha üst düzeyde sadakat ve katılım sağlamak ve ISG ve gözetim önlemlerini iyileştirmek için teşvik edilmelidir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM