Ergonominin Faydaları

Ergonomi nedir? Faydaları nelerdir? Çalışan için faydasının yanında işveren için neden önemlidir?

Ergo/nomi yani iş/bilimi ( veya insan faktörleri ) insanlar ve sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimleri anlamakla ilgilenen bilimsel bir disiplindir ve insan sağlığını ve bütün sistem performansını en iyi hale getirmek için tasarlanan teorileri, prensipleri, verileri ve yöntemleri uygulayan bir iş koludur.

Ergonomi uygulayıcıları ve ergo nomi uzmanları görevleri, ürünleri, meslekleri, ortamı ve sistemleri insanların ihtiyaçlarıyla, yetenekleriyle ve sınırlarıyla uyumlu hale getirmek için çalışmalar yapar.

Ergonomi insanların ihtiyaçları, yetenekleri ve sınırlarıyla alakalı etkileşimde bulunduğu şeylerin uyum içinde olmasına yardımcı olur.

Efektif bir ergonomi çalışması sizlere birçok farklı alanda faydalar sağlayacaktır.

1. Ergonomi maliyetleri azaltır.
Sistemli bir şekilde yapılan ergonomi çalışmalarıyla kazalar, yaralanmalar azalacak ve bu sayede yüksek maliyetli tazminatlarla karşı karşıya kalmayacaksınız.

2. Ergonomi üretimi geliştirir.
Ergonomi çalışmaları sayesinde çalışanlarınız iyi bir çalışma pozisyonunda, daha az güç sarf ederek, daha az zorlayıcı hareket yaparak çalışır ve bu sayede işletmenizin verimliliği artar.

3. Ergonomi kaliteyi geliştirir.
Ergo nomi açısından uygun olmayan şartlar çalışanların toplam iş yükünün artmasına sebep olur ve çalışanların toplam iş yükü ne kadar fazla ise, bir o kadarda çalışanların performanslarında azalma meydana gelir. Sonuç olarak hem hizmet sektörü hem de üretim sektörü olsun çalışanlarınızın performansı azaldıkça, sunmuş olduğunuz kalite azalacaktır.

4. Ergonomi çalışan bağlılığını artırır.
Firmalar çalışanların sağlığı ve güvenliği için ne kadar önem verirse, çalışanların devamsızlıkları azalır, moralleri artar, performansları artar ve efektif bir çalışma ortamı sağlanmış olur.

5. Ergonomi çalışmaları güvenlik kültürünü oluşturur.
Ergonomi çalışmaları firmanızın iş sağlığı ve güvenliğine ne kadar önem verdiğini de göstermektedir. Ergo nomi çalışmaları çalışanları iş güvenliğine teşvik edecek ve güçlü bir güvenlik kültürü oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Unutmamalısınız ki sağlıklı ve mutlu çalışanlar firmanızın en büyük kazancıdır.