Firmanız için

Ergonomide Uzman ObjektifGüvenilir

Çalışanlarınızın işe uyumunu arttırarak çalışan sağlığını koruyor ve iş veriminizi arttırıyoruz.

Detaylı Raporlama

Değerlendirme sonunda sadece sorunu tespit etmek değil, aynı zamanda çözüm önerileri de sunuyoruz.

Objektif Yaklaşım

Değerlendirme sayısal veriler kullanılarak detaylı şekilde işleniyor ve analiz ediliyor.

Tıbbi Değerlendirme

Değerlendirme sonucu ortaya çıkabilecek tıbbi sorunlara da raporumuzda değiniyoruz.

Daha fazla verim, Daha fazla karlılık

Amacımız Verimlilik KarlılıkKoruma

Müşterilerinize veya hizmet verdiğiniz firmalara işinizi doğru yaptığınızı kanıtlayın!

Verimlilik

Çalışanın işe uyumu artıkça işin akışı daha da hızlanacaktır. Üretim veya hizmet sunumu da paralel olarak artacaktır.

Karlılık

İşin doğru şekilde yapılıyor olması verimi arttıracağı için sunulan hizmet veya üretim sayesinde karlılık artacaktır.

Çalışanların Sağlığı

İşin doğru şekilde yapılmaya başlanması, çalışanın zorlanmasını ortadan kaldıracak ve KISR önüne geçilmiş olacaktır.

Güven

İşinizi doğru yaptığınıza dair dışardan bir göz ile yaptıracağınız değerlendirme sizi müşterilerinize ve hizmet verdiğiniz firmaların gözünde değerli kılacaktır.

Denetim

Denetimlerde istenen Ergonomik Risk Değerlendirmesini profesyonel şekilde hazırlanmış olarak sunabilirsiniz.

Meslek Hastalıkları

Eronomik Risk Analizi ile yanlış yapılan uygulamaları tespit etmek ileride karşınıza çıkacak Meslek Hastalıklarına karşı sizi korur.

Ergofleks'de

İlginizi Çekecek Yazılar

insan ergonomisi
Ergonomi – Giriş Dersi – Ergonomik Risk

Ergonomiye Giriş – Ergonomik Risk

Bu yazımızda ister ergonomi ile ilgilenin isterseniz bu alana yeni ilgi duyanlar arasında olun, ergonominin ne olduğunu ve temel ilkelerinin nasıl uygulanabileceği konusunda geniş bir bakış açısı edineceksiniz. En azından sosyal bir ortamda ergonominin ne olduğunu açıklayabileceksiniz. En iyi ihtimalle, ergonomi alanının, iş yerinde ve evde hayatımızı ne kadar derinden etkilediğini görmeye başlayacaksınız.

Daha fazlasını oku
ergonomi ergofleks
Ergonomi

Ergonomi, “Bir işi, çalışan için uygun hale getirme” bilimi olarak bilinir. Aslen “verimliliği ve üretkenliği artırmayı” ve “rahatsızlığı azaltmayı” amaçlamaktadır.

Bilgisayar monitörünüzün açısını veya masanızın yüksekliğini düşünün. Günün sonunda gözlerinizin gergin olup olmadığını veya yazı yazmaktan bileklerinizin zarar görüp görmediğini düşünün. Temelde ergonomi, aletleri kullanıcıya göre ayarlar. Tekrarlayan hareketlerin etkisini azaltmak için uygun duruşun nasıl olması gerektiğini gösterir. Böylece ileride karşımıza çıkabilecek çoğu meslek hastalıklarının önüne geçebilir.

Daha fazlasını oku
ergonomi önemi
Ergonominin Uğraş Alanları

Ergonomi insanın özelliklerini,  yeteneklerini, yeteneklerini geliştirme gücünü ve bu gücün sınırlarını inceleyerek, insandan istenebilecek görevlerin çerçevesini belirler. Bundan sonra çalışanla işi arasında iyi bir uyum sağlar, insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önler ve bu uyum sayesinde iş başarımını yükseltir.  

Daha fazlasını oku

Ergonomi Risk Değerlendirmeleri ve Eğtimlerinde Ergofleksi seçin...

İSG alanında kariyer sahibi profesyonellerden oluşan ekibiyle yerinde ücretsiz keşif isteyin.